Munaqasyah

Persyaratan Ujian Skripsi

1. Surat Keterangan Nilai Ujian Komprehensip

2. Slip spp semester I s/d semester berjalan

3. Ijazah terakhir 1 lembar

4. Sertifikat PBAK

5. Skripsi 4 rangkap

6. Transkrip Nilai sementara

7. Keterangan Aktif TIPD

8. Keterangan Menghadiri Ujian Skripsi

9. Surat Translate Abstrak