Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Manado

Sambutan Kaprodi PAI FTIK IAIN Manado

Berita

MoU Prodi PAI IAIN Manado dengan Prodi PAI IAIN Sorong

PENANDATANGAN MoU antara Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Gedung Kuliah Program Studi Pendidikan Agama Islam